QuickTopic free message boards logo
Skip to Messages

TOPIC:

Nasjonalt senter for fri undervisningsteknologi

^     All messages            24-39 of 39  8-23 >>
39
iriskePerson was signed in when posted
01-20-2011
12:59 AM ET (US)
 welcome to our [url=http://www.weddingdressesshop.co.uk]wedding dresses[/url] online shops!We sell
[url=http://www.weddingdressesshop.co.uk/beach-wedding-dress-18]Beach Wedding Dresses[/url]
38
adaweiPerson was signed in when posted
01-12-2011
01:04 AM ET (US)
[url=http://www.weddingdressesshop.co.uk/2011-s...-dresses-37]wedding dresses 2011[/url]
37
iriskePerson was signed in when posted
01-09-2011
01:51 AM ET (US)
[url=http://www.weddingdressesshop.co.uk]wedding dresses[/url]
36
wedding dresses
11-16-2010
01:57 AM ET (US)
It is very important wedding dresses that you know Wholesale Wedding Dresses what you are looking 2011 Wedding Dresses for. Do your research before you 2011 Evening Dresses start going to stores. The best way to get an idea for what you want A-line Wedding Dresse sin a wedding dress is Column Wedding Dresses by looking at bridal magazines and online Empire Wedding Dresses shops
35
fashion jeansPerson was signed in when posted
08-03-2010
03:13 AM ET (US)
 Online Store is a Multi-Brand Shoes Online Store which focuses on selling cheap men's shoes,, cheap nike shoes, and so on. Shoes sold by us are with lowest price and high-quality!If there are problems with the item when you reiceive it,we are glad to exchange that for you.
  Messages 34-33 deleted by author 08-03-2010 08:15 AM
32
johnsir
08-02-2010
11:26 PM ET (US)
Cheap Shoes Online Store is a Multi-Brand Shoes Online Store which focuses on selling cheap men's shoes, cheap women's shoes, cheap nike shoes,cheap running shoes and so on. Shoes sold by us are with lowest price and high-quality!If there are problems with the item when you reiceive it,we are glad to exchange that for you.
  Messages 31-30 deleted by author between 08-03-2010 08:15 AM and 08-02-2010 08:20 AM
29
John Harald GartlandPerson was signed in when posted
12-11-2006
06:58 AM ET (US)
Jeg mener ikke det er veldig vanskelig å være konkret. Men behovene for en LMS er veldig ulike, og de behovene du har for en LMS trenger ikke å være de samme som andre trenger. Alle de store LMS'ene er ganske like og støtter SCORM og jobber med portefølje-verktøy.

Dette er én diskusjon, og jeg syns det kan være spennende å bruke den til å finne ut hvor vi går istedet for å finne ut hvor vi er, for det føler jeg at jeg vet. Jeg er her.

De nyeste versjonene av Moodle har Ajax. Den har Podcast, RSS, Blog, Wiki, en modul hvor lærerne kan planlegge leksjonene sine, portefølje-verktøy, samarbeidbeidsverktøy som forum, chat, meldingssystem.
I tillegg har den:
-CMS funksjonalitet
-SCORM-implementasjon
-LAMS-implentasjon
-Prosjektstyringsverktøy
+en hel del verktøy som jeg ikke har installert, ikke vet noe, og kanskje ikke har bruk for, for de er beregnet på et annet utdanningsnivå.
De første jeg nevnte er dem jeg synes faller innenfor WEB 2.0 tankegangen.

Den er i tillegg oversatt til en drøss med språk som gjør den veldig egnet når vi foreksempel samarbeider med en skole i Polen.

Jeg er ikke sikker på om den er best... Vi har bare vurdert den mot Fronter, It's Learning, Pedit og Microsoft Learning Gateway. Vi har ikke kikket på Blackboard og WEBCT

Men den passer for oss... Den passer nok for mange, men helt sikkert ikke for alle...

Vi har valgt Moodle pga. de sosialkonstruktivistiske tankegangen og derav Web 2.0 verktøyene og det faktum at vi sparer mellom 6000-50000 (tror jeg det var) i året på å gjøre det.

Det er egentlig bare en ting jeg syns er viktig i forhold til LMS og som jeg har sagt før. Uansett hvilket verktøy du velger: Opplæring og skolering av lærerne er nøkkelen til suksess uansett skolenivå. Bruker du ikke masse ressurser på å lære lærerne dine å bruke LMS'en godt (bygge opp den digitale LMS-ferdigheten deres) kan du bare sette LMS'en inn i skapet, den blir ikke brukt likevel.
HVIS du bruker godt med ressurser på opplæring, vil du finne ut at LMS'en du har kjøpt er genial og en bra investering, uansett hva slags LMS det er.

Sjekk forøvrig innleggene i bloggene på teria.
28
Frode Rustøy
12-08-2006
04:05 PM ET (US)
Til tross for at Gartland mener det er "veldig vanskelig" å være "veldig konkret" og heller ønsker å være "veldig generell" er jeg av den oppfatning at det må være mulig å konkretisere noen punkter som sier noe om hva vi mener er nødvendig i et interaktivt lærende nettverk basert på ideer om sosial programvare.

Jeg har undervist i alle skoleslag fra barneskole til høgskole og har faktisk også arbeidet i barnehage i studietiden. Enkelte verktøy har hatt likehetstrekk uansett aldersnivå og tema. Jeg tenker da på blyant (eventuelt penn) og papir. Uansett nivå har den lærende hatt behov for å produsere, å kunne vise frem (publisere) og å få tilbakemelding på sine arbeider. Denne dialogen mellom den som lærer og miljøet rundt er det, etter mitt skjønn, mulig å generalisere.

Det er mulig at man må ha ulik utforming av verktøyene for barnehagebarn og universitetsstudenter, men det er ganske mange behov av praktisk art som er de samme uansett alder og tema!

For øvrig kunne det vært interessant å få en liste over hvilke verktøy Gartland mener er de mest interessante i Moodle og hvilke han mener er "Web 2.0 verktøy". At man kan lagre noe på en server, dvs at man kan bidra med eget innhold, er ikke i seg selv Web 2.0-"teknologi". At Moodle har Wiki-funksjonalitet er interessant nok, men jeg antar at Gartland ikke mener at vi kan la diskusjonen legges død fordi Moodle allerede har "løst alle utfordringer" - eller?
Edited 12-08-2006 07:12 PM
27
John Harald GartlandPerson was signed in when posted
12-08-2006
05:21 AM ET (US)
Veldig vanskelig å være veldig konkret i en sånn diskusjon.
Det foregår veldig mange forskjellige diskusjoner om LMS rundt i Norge og verden. Vi prøver å være veldig generelle.

Behovene våre er jo veldig forskjellige:
Utfra rollen vår:
1) Utviklerpersepektiv
2) Administratorperspektiv
3) Lærerperspektiv
4) Elevperspektiv

I tillegg vil behovet variere i forhold til hva slags nivå en jobber med:
1) Voksenopplæring
2) Universitet/Høgskolen
3) Videregående
4) Ungdomsskole
5) Mellomtrinn
6) Småskole
7) Barnehage?? ;-)

Klart noen mener at en diskusjon skal være konkret, men da vil behovene være såvidt forskjellige, og en vil aldri finne en fasit. Atter andre synes det er kulere å diskutere tankegodset og trender fra andre steder som ligger bak for å utvikle de norske LMS'ene som tross alt mange skoler bruker for å få dem best mulig.

I forhold til hva en LMS skal inneholde så har jo BECTA laget en standard og Utdanningsdirektoratet eller departementet jobber med det.
I forhold til 2.0 verktøyene så er jeg helt sikker på at alle de seriøse LMS'ene i Norge har dem implementert i løpet av under et halvår.

Og hvis en har lyst til å bruke dem så har jo Moodle utviklet dem allerede. Det er jo enkelt å prøve, det er jo bare å laste det ned fra Moodle til pc'n din og installer. Det er 18000 registrerte installasjoner av Moodle så det er jo relativt bra utprøvd, og utvikles fort.
26
Frode Rustøy
12-07-2006
08:55 PM ET (US)
Takk til Atle Roijen!

Jeg ser at det sies ting som "mangler funksjonalitet", "både og" osv.

Kan vi ikke forsøke å bli HELT konkrete?

Det vi trenger og ønsker oss er:

1. Produksjonsverktøy

2. Evaluerings/veiledningsverktøy

3. Kalendre/tidfestingsverktøy

4. ......

5. ......

6. osv osv osv osv osv........

Det har lett for å bli en del "synsing" og referanser til folk som mener det ene og det andre. Jeg har inntrykk av at vi tenderer til å gå rundt grøten uten å faktisk drive utviklingen videre....

Hva er det faktisk vi trenger for å utføre det vi ønsker? Kanskje vi bør gå så detaljert til verks at vi lister opp HVA vi ønsker å utføre...

Om jeg skal bygge ei lekestue til datteren min trenger jeg noen Leca-blokker, materialer til reisverk, et antall meter utvendig kledning, takplater, gulvbord, eventuelt innvendig kledning osv.

I tillegg må jeg vurdere innredningen. Hun vil ha et lekekjøkken, et sted å sitte, et sted å kvitte seg med avfall osv.

Jeg er også helt sikker på at jeg trenger hammer, sag, spiker, metermål (tommestokk har vi vel knapt lenger), vinkel, dor, malekost, maling og muligens ei fil og en høvel. Det er sikkert noe jeg har glemt, men det er nok noen her inne med erfaring som kan minne meg på det i så fall...

Vi bør kunne være VELDIG konkrete i forhold til de verktøyene som er nødvendige for å legge til rette for at læring (og eventuelt administrasjon av denne) skal kunne foregå!

Dersom hver og en her inne kan bidra med ETT unikt og sentralt verktøy som bør inkluderes i "drømmesystemet" kommer vi kanskje et skritt videre. Vi kan i første omgang se bort fra hva som faktisk finnes av systemer i dag. I stedet kan vi fantasere omkring det ideelle verktøyet!

For øvrig: Web 2.0 er ikke noen ny teknologi, men flere ulike teknologier som kobles sammen med den hensikt å bidra til nye, forbedrede, brukeropplevelser. Det som sies om sikkerhet osv i forbindelse med Web 2.0 er på sett og vis bare "tull" fordi Ajax og andre koblinger av eksisterende teknologi ikke lager verre sikkerhetshull enn vi allerede har. Også "web 1.0" gir mulighet for å laste opp og ned data fra en server med den risiko det innebærer om man unlater å sikre seg mot brukere som har onde hensikter. Det samme gjelder den såkalte web 2.0-teknologien. Advarslene fra Gartner og andre er relevante, men det er viktig å forstå at disse advarslene ikke spesifikt peker på Web 2.0, men sier at OGSÅ Web 2.0 må ta hensyn til sikkerhet. Disse rapportene understreker at man, uansett teknologi, åpner for feil om man ikke sikrer seg mot dem - med andre ord sier de at man utsetter seg for en risiko om man gjør dumme ting.

Essensen i disse "advarslene" er ganske enkelt at det er dumt å lage dumme og lite gjennomtenkte løsninger! Verre er det ikke!

Web 2.0 er ikke nødvendigvis noe viktig diskusjonstema i forhold til hvilken funksjonalitet som er ønskelig i det maksimale virtuelle læringsmiljø. men er interessant i forhold til brukergrensesnitt og brukeropplevelse!

Du kan jo innlede ditt bidrag med "Jeg kunne for eksempel tenke meg..."
Edited 12-08-2006 04:12 AM
25
Atle RoijenPerson was signed in when posted
12-07-2006
10:20 AM ET (US)
Jeg synes debatten er inne på et veldig vesentlig spor. Hvilke verktøy trenger vi både til admninistrasjon og til pedagogisk bruk. Frode Rustøy var veldig konkret på den pedagogiske biten med fokus på elevenes produksjon. Det liker jeg veldig godt ut fra mitt mer sosial-konstruktivistiske ståsted. Er det ting Rustøy har oversett? Hva konkret er det du mangler av administrative rutiner Tom Erik?

Et annet spørsmål: ELGG
Jeg var jo med på en workshop med ELGG, men har ikke brukt systemet lenge nok til å konkludere. Utgangspunktet her er en nedenfra og opp tankegang hvor eleven/studenten velger hvem som skal få tilgang til hva. Foreløpig synes jeg at jeg mister fellesskapet i forhold til en klasse eller gruppe. Jeg vil også være del av noe, få informasjon fra skole, lærer etc. Den biten føler jeg mangler? Har tenkt å utforske ELGG-spaces hvor man ikke trenger å installere en egen installasjon på en server. (Se: elgg.net)
24
Tom Erik Holteng
12-07-2006
08:07 AM ET (US)
Er det snakk om et enten eller? Kan man ikke erkjenne at mange faktisk synes LMS'enes administrative funksjonalitet er nyttig? (jf Holteng & Matberg -06) Samtidig er det også manges oppfatning at dagens LMS'er ikke er gode nok til å tilfredsstille de krav vi setter til gode verktøy som skal fremme læring. Vi må være forsiktige med å gå i den fella at vi nå skal forkaste alt det som kan være bra med dagens LMS''er og hive oss på en ny bølge om WEB 2.0. Ikke glem at nettopp Web 2.0 er en veldig fersk tenkologi som IT-bransjen selv er meget skeptisk til mht. sikkerhetsproblematikk (jf. Computerworld 27.11.2006).
Edited 12-07-2006 08:09 AM
23
John Harald GartlandPerson was signed in when posted
12-07-2006
07:47 AM ET (US)
Skal LMS være et skoleadministrativt verktøy eller skal det være et verktøy for å bli digitalt kompetente (jfr. den 5 basisferdighet).

IST har et veldig bra skoleadministrativt system, men det er veldig lite utviklende for den 5 basisferdighet.
^     All messages            24-39 of 39  8-23 >>